Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek...

Termomodernizacja

Termomodernizacja SP 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie informuje, że w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji, instalacja elektryczna została wymieniona na energooszczędną typu LED.

Plakat

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

KOMUNIKAT Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie informuje, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2018 / 2019 prowadzona będzie

Zatrzymaj banner przewijany