Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
https://sp4tczew.bipszkola.pl

Stanowiska

Tomasz Szulc

Dyrektor

Jolanta Ruczyńska - Jakubowska

Wicedyrektor

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych klas 4-8

Hanna Sitkiewicz

Wicedyrektor

Wicedyrektor do spraw wychowawczych klas 4-8

Katarzyna Ellert

Wicedyrektor

Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych klas 0-3

Cecylia Szulc

Specjalista